Odpověď: 1. HURÁ DO TOHO

Odpověď: 2. Na břeHU BERTe další indície.


Odpověď: 1. SMĚR VĚTRU.

Odpověď: 2. VELBLOUDI NEMAJÍ STÍNY.


Odpověď: 1. TICHÁ SLOVA (po zadání textu z pomníku, černí políčka ukazují odpověď)

Odpověď: 2. Po cestě ke mlýnu, hledej strom podobný trojzubci.


Po splnění kroků správným směrem, byla v kořenech starého stromu ukryta schránka s těmito písmeny.

Odpověď: ZAHRADA (pro správné sestavení slova, bylo nutné poskládat písmenka dle barev duhy)


Odpověď: 1. KOD JE ZIMA kdo použil nápovědu. Bez nápovědy jste přišli i na jiné kombinace, např. JDI ZA OKEM. Vše je správně 🙂

Odpověď: 2. ZA ZDÍ STARÉHO HŘBITOVA


Odpověď: 1. HASIČI

Odpověď: 2. HŘBITOV ( zadání do tajenky: 1. hlad, 2. hřebík, 3. zuby, 4. ticho, 5. datum, 6. moucha, 7. vejce)


Odpověď: NEMŮŽEME VRÁTIT DO JESKYŇ! JE NÁS PŘÍLIŠ MNOHO


Odpověď: 1. ZÁMOSTEK, ČÍTANKA, POKOJ, OSTRAVA, ZMOJMO, KŘIŽANOVICE

Odpověď: 2. BOROVICE NA ZÁMOSTKU


Odpověď: 1. STROMOŘADÍ

Odpověď: 2. PLATAN


Odpověď: 1. KANEC, JEŽEK, LIŠKA, BAŽANT

Odpověď: 2. TULIPÁN, RŮŽE, SLUNEČNICE, NARCIS, SEDMIKRÁSKA, PAMPELIŠKA


Odpověď: 1. D

Odpověď: 2. SCHRÁNKA NA ZBROJNICI