Vážení hosté, členové sboru a milé děti,

dovolte mi seznámit Vás s činností našeho sboru za uplynulýrok 2016.

1.ledna se uskutečnil novoroční výšlap za účasti 15 osob, jehož trasa vedla přes Vinohrady a dlouhá byla asi 10 km.

Výroční valná hromada proběhla 9. ledna a byl na ní, mimo jiné, promítnut cyklovýlet z roku 2015, dále byly promítány starší fotografie mladých hasičů a současně bylo poblahopřáno dlouholetému členu sboru a vedoucímu mládeže v 70. a 80. letech panu Janu Pavézkovi k jeho životnímu jubileu, 70. narozeninám.

Tradiční ostatky se konaly 13. února. Jako obvykle probíhaly v týdnu před jejich konáním velké přípravy v podobě vybírání příspěvků na bufet a jeho pečení, zajištění občerstvení, tomboly, motání losů, příprava a zdobení sálu atd. Odpoledního průvodu a vodění medvěda po vesnici se zúčastnilo asi 30 masek. Na večerním maškarním plese sice nebyl počet přítomných masek příliš vysoký, přesto však byl večer vcelku vydařený, k čemuž přispěla svými písněmi i skupina Miraband.Nově jsme pro návštěvníky důchodového věku zavedli poloviční vstupné. Velké poděkování patří opět paní Zdeně Floriánové a dalším místním ženám za jejich ochotu a čas věnovaný pečení bufetů a dále i manželům Hrabovským, kteří pro masky při odpoledním průvodu připravili bohaté občerstvení.

15.února proběhlo v Drnovicích školení zaměřené na dotace pro hasiče, kterého se za náš sbor zúčastnil pan Josef Filípek. Současně se začalo uvažovat o pořízení nového hasičského auta.

28.února se v Hodějicích konalo okrskové školení. Každý hasičský sbor měl za úkol připravit a přednést prezentaci na zvolené téma. SDH Křižanovice prezentoval téma Únikové cesty.

5.března se pan Filípek zúčastnil krajské konference hasičů v Tuřanech.

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 16.března bylo schváleno podání žádosti o dotaci na nové hasičské auto. V současné době tedy máme přislíbenou dotaci z HZS ČR a připravuje se ještě podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj.

22.března navštívili manželé Filípkovi našeho nejstaršího člena pana Stanislava Haflanta v domově důchodců v Brňanech.

16.dubna proběhl turistický pochod do Chřibů. Ráno se 10 účastníků vydalo vlakem do Jestřabic a odtud pěšky ke skalnímu útvaru Kalíšek, dále do Čeložnice do restaurace RELAXX a poslední zastávkou byl Kyjov.

30.dubna bylo uspořádáno hasičským sborem Pálení čarodějnic na prostranství za místní sokolovnou.

7.května pan Filípek navštívil hasičskou pouť v Tuřanech.

13.května proběhla okrsková soutěž v Hodějicích. SDH Křižanovice zajišťovalo občerstvení.

27.května večer se přihnal silný déšť, při kterém napršelo cca 55 mm vody. Následně bylo zapotřebí uklidit silnici před Májkovým a byla čerpána voda u pana Knapila a na stavbě Radka Pavlíka. Druhý den dopoledne pak proběhlo splachování silnic v dědině a před bytovkami. Mnohem hůře však dopadly sousední Hodějice, které postihla blesková povodeň. Na pomoc jim jeli také někteří členové našeho sboru – Miroslav Šroler ml., Stanislav Vinklárek, Josef Filípek a Tomáš Roučka, kteří na koupališti čerpali vodu do cisteren za pomocí stroje PS 12 a čerpadla Heron.

června dorazila za hasičskou zbrojnici vysokozdvižná plošina ze Slavkova, za jejíž pomoci byl opravován sušák hadic. O přesoustružení kladek se postaral pan Jiří Paseka.
Ve dnech 17.-19.června byl již popáté uspořádán cyklistický výlet, tentokrát za účasti 33 příznivců cyklistiky a 2 doprovodných vozidel a navštíveny byly nejrůznější místa v oblasti Chřibů.

27.června připravil pan Josef Filípek za pomoci Miroslava Šrolera ml. program pro děti ze ZŠ v Křižanovicích, zahrnující ukázku hašení z hydrantu, ukázky stříkaček, svezení hasičským autem Tatra 805 a promítání animací a filmů.

Námětové cvičení se konalo 2.září za účasti 8 členů z SDH Křižanovice, kterému samozřejmě předcházela i příprava v týdnu před samotným cvičením.

Stěžejní událostí v našem sboru bylo založení kroužku Mladých hasičů. Již několik let se řešila otázka práce s mládeží, až v loňském roce se ji konečně podařilo uskutečnit. Nábor mládeže proběhl 16.září a o týden později se pak konala úvodní schůzka, které se zúčastnilo asi 20 dětí s rodiči. Od 28.září tedy funguje kroužek Mladých hasičů pod vedením Stanislava Vinklárka, Heleny Vinklárkové a Tomáše Roučky, a to vždy ve středu od 17 hodin. Pravidelně jej navštěvuje 22 dětí ve věku od 5 do 13 let. Získávají zde znalosti hasičské všestrannosti, jsou připravování na požární útok atd. 12.listopadu se družstvo starších žáků zúčastnilo soutěže v uzlování v Drnovicích, kde se umístili z přítomných 48 družstev na 39.místě. 26.listopadu se pak družstvo starších a mladších žáků zúčastnilo Otevřené uzlové ligy v Hrušovanech u Brna. Mladší žáci se probojovali mezi nejlepších 16 z 38 družstev a skončili na krásném 15.místě. Na to, že s přípravou začali teprve nedávno, je to velmi pěkné umístění a všem účastníkům patří velké poděkování za jejich snahu a bojovnost. V roce 2017 je v plánu se dále účastnit soutěží v uzlování a v hasičské všestrannosti. Pro vedoucí kroužku MH je v první řadě prioritní snažit se motivovat děti k získávání nových znalostí a dovedností, a hlavně k co nejlepším výsledkům a radosti ze hry.

25.října si manželé Filípkovi připravili pro děti ze ZŠ besedu k historii ZŠ v Křižanovicích s promítáním.

5.listopadu se pan Filípek zúčastnil konference představitelů SDH okresu Vyškov v Tučapech.

30.listopadu byl pan Filípek přítomen zasedání obecního zastupitelstva, kde žádal o urgenci opravy rozvaděče na hasičské zbrojnici. Později sám navštívil pana Hanouska, který mu přislíbil opravu po novém roce.

7.prosince byla pro děti z kroužku MH přichystána na sokolovně Mikulášská nadílka.

Během roku dále proběhlo několik členských schůzí, byla provedena technická kontrola u hasičského auta a pravidelně probíhaly kondiční jízdy.

Životní jubileum oslavil v lednu pan Rostislav Robeš, a to 70.narozeniny, v říjnu pak 40.narozeniny Petr Voňka. Oběma byl předán věcný dar.

1.října slavil svatbu velitel hasičů Miroslav Šroler ml., kterému byl také předán věcný dar a současně mu někteří členové sboru spolu s rašovickými hasiči připravili malé vystoupení při zalikování.

Dále jsme poskytli příspěvek do tomboly na dětský karneval, při vystoupení dechové skupiny Vracovjáci a na Kateřinskou zábavu. V prosinci byla ještě zakoupena nová maska medvěda na ostatky.

Poděkování patří paní Filípkové za její péči o hasičskou nástěnku, všem vedoucím kroužku MH za jejich ochotu a čas věnovaný dětem a samozřejmě i všem aktivním členům a příznivcům sboru. Na závěr prosím přijměte přání všeho nejlepšího v novém roce 2017.