Jedna z největších akcí pořádanou naším sborem jsou OSTATKY

Je to období po svátku Tří králů (6. ledna) do Popeleční středy, závislé na datu Velikonoc. Z hlediska kalendáře je masopust část roku, převážně leden a únor, čas veselosti, zábavy, období požitků a hodokvasů s pojídáním tučného masa a zlátnoucích koblihů. Ostatkové zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských oslavách Slovanů – oslava konce zimy. Masopust tak představoval hodování a veselí před postní dobou. Doba to byla velmi náročná, měla své tradice v každém kraji. U nás je vžitý název ostatky. Během masopustu probíhaly taneční zábavy, zabíjačky a také svatby, trvající někdy i týden. Poslední tři dny v masopustu (neděle, pondělí, úterý) se konaly průvody masek, scénické výstupy a období veselí končí taneční zábavou s pochováváním basy v úterý o půlnoci. Následuje Popeleční středa – udělování popelce knězem v kostele.

Ostatky v Křižanovicích v současné době

Mají u nás dlouholetou vžitou tradici a pořádají je hasiči. Ve zkratce – pečení bufetu, průvod masek s kapelou po vesnici, maškarní ples a pochovávání basy. Konají se v sobotu během masopustu, neměly by být po Popeleční středě, tzn. v půstu. Týden před ostatky vybírají mladí hasiči po vesnici příspěvky do bufetu – občané věnují potraviny nebo peníze. Z vybraných příspěvků upečou ochotné ženy během týdne na sokolovně zákusky (bufet), které se pak nabízejí zabalené v balíčcích občanům. Hlavní program ostatků je v sobotu. Od hasičské zbrojnice vyjde po poledni průvod masek s kapelou. Nikdy nesmí chybět medvěd. Do průvodu masek se může zapojit každý, všichni jsou vítáni. Průvod obejde celou obec, pokladníci vybírají finanční dary od občanů, někteří nabídnou maskám občerstvení. Po skončení průvodu dostanou masky a muzikanti pohoštění na sokolovně.  A je čas chystat se na večerní maškarní ples. Masky se shromáždí ve zbrojnici, po slavnostním příchodu do sálu mají sólo a mohou si do odmaskování vybírat k tanci. To bývá před půlnocí. Následuje losování bohaté tomboly. Někdy bývá ještě pochovávání basy o půlnoci. Do sálu vejde symbolický pohřební průvod s basou na márách. Kněz, kostelník, smuteční hosté a hlavně plačky. Následuje proslov kněze a kostelníka – veršované zhodnocení uplynulého roku nejen v obci. Smuteční obřad mnohdy velmi veselého rázu končí odchodem průvodu ze sálu a je konec veselí a zábav, nastává doba postní. Pochování basy znamená konec zábavy až do Velikonoc.