Cílem disciplín je ověřit získané znalosti mladých hasičů ve výcviku s požárním nářadím, jejich rychlost a pohyblivost. Závod požárnické všestrannosti je v rámci okresní soutěže součástí podzimního kola. Ostatní disciplíny se většinou realizují na jaře. Je ovšem možné, že jsou zařazeny na podzim (například štafeta požárních dvojic). Ve vyšších soutěžích probíhají všechny disciplíny hromadně.

Závod požárnické všestrannosti (ZPV)

Z jednoho družstva můžou být postaveny dvě pětičlenné hlídky. Cílem disciplíny je získávat a upevňovat všestrannou sportovní zdatnost soutěžích a zároveň zvyšovat jejich znalosti v oblasti požární ochrany. Jednotlivé hlídky na trati (mladší cca 2 km, starší cca 3 km) navštěvují šest stanovišť, na kterých plní úkoly. Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu a překonání překážky po vodorovném laně. Nezvládnutí úkolů je odměňováno trestnými body, které se přičítají k čistému času strávenému na trati.

Štafeta 4×60 metrů s překážkami

Družstvo je rozděleno na dvě štafety po 4 lidech. Každá štafeta má jeden pokus, započítává se čas lepší štafety. Každý z členů štafety zdolává jeden ze 4 úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání překážky, přemístění přenosného hasicího přístroje, zapojení požárních hadic. Po každém úseku si mezi sebou jednotliví členové štafety předávají proudnici, kterou poslední člen (zapojující hadice) dopraví do cíle.

Štafeta CTIF

Štafetu o celkové délce 400 metrů provádí devítičlenné družstvo. Každý závodník běží jeden z devíti úseků v pořadí: překonání žebříkové stěny, volný úsek bez překážek, přenos požární hadice, volný úsek, podběhnutí laťky, překonání lehkoatletické překážky, přemístění přenosného hasicího přístroje, volný bežecký úsek, zapojení hadic.

Požární útok s překážkami CTIF

Této disciplíny se účastní 9 členů družstva, z nichž jeden je velitel. Celé družstvo postupně překonává několik překážek: vodní příkop, bariéru, tunel, lávku. V tomto prvním úseku jsou družstvem rovnoměrně rozmístěny hadice. V druhém úseku jsou umístěny 2 džberové stříkačky, se kterými musí družstvo zdolat nástřikové stěny. Třetí úsek zahrnuje vázání uzlů a přiřazování technických prostředků. V posledním úseku podává velitel družstva hlášení rozhodčímu disciplíny. Hlášení rozhodčímu je jediným okamžikem, kdy velitel může mluvit, jinak celá disciplína probíhá bez mluvení. Opak je sankciován trestnými body.

Štafeta požárních dvojic

Každé družstvo může postavit jednu nebo dvě pětičlenné štafety. Velitel, který pouze obíhá dráhu, může být u obou štafet jeden. První dvojice na dráze zapojuje hadici na hydrant a proudnici. Následná dvojice poté naopak hadici odpojuje, smotává a odnáší do cíle.

Požární útok

Požární útok provádí 7 členů družstva. Družstva mají buď jeden, nebo dva pokusy, přičemž se jim započítává lepší čas. Mladším kategoriím je přiřazen dospělý strojník, u starších družstev je strojníkem jeden člen z družstva. Kategorie mladších má také připevněné savice na motorovou stříkačku, starší si savice připevňují sami. Jinak je provedení disciplíny stejné: po odstartování běží celé družstvo od startovní čáry k základně s nářadím. Členové mají rozděleny úkoly – část má na starost připevnění sacího koše a nasání vody z nádrže, druhá část zapojuje hadice typu B a C na stříkačku, rozdělovač a proudnice. Oba proudy potom dobíhají k terčíkům, které musí zdolat nastříkáním potřebného množství vody. Disciplína je ukončena teprve, pokud jsou oba proudy úspěšné. Jinak je hodnocena jako nesplněná.