Závod požárnické všestrannosti (ZPV)

Z jednoho družstva můžou být postaveny dvě pětičlenné hlídky. Cílem disciplíny je získávat a upevňovat všestrannou sportovní zdatnost soutěžích a zároveň zvyšovat jejich znalosti v oblasti požární ochrany. Jednotlivé hlídky na trati (mladší cca 2 km, starší cca 3 km) navštěvují šest stanovišť, na kterých plní úkoly. Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu a překonání překážky po vodorovném laně. Nezvládnutí úkolů je odměňováno trestnými body, které se přičítají k čistému času strávenému na trati.

2016 zpv vyuka
znaky
2017 09 13 11.20.05