Vážení hosté, sestry a bratři hasiči,

dovolte mi o stručné seznámení Vás s činností křižanovického hasičského sboru za uplynulý rok 2013. První akce pořádaná sborem se konala přímo na Nový rok a jednalo se o pěší výlet na Jalový Dvůr. Celkem se ho zúčastnilo 23 turistických nadšenců.

Příprava tradičních ostatků náleží v naší obci již po mnoho desetiletí právě místnímu sboru dobrovolných hasičů a nejinak tomu bylo i v loňském roce, kdy termín konání připadl na velmi brzký termín, a to již na 26. ledna. Velká zásluha u příprav a zároveň i velký dík patří místním křižanovickým ženám, které v týdnu před ostatky věnovaly svůj volný čas pečení bufetu. Pro zdárný průběh však bylo zapotřebí také obstarat občerstvení, zajistit tombolu a losy a dále připravit a nazdobit sál sokolovny. Ke zpříjemnění odpoledního průvodu masek a vodění medvěda vesnicí přispěli muzikanti z Milešovic a okolí. Při večerní zábavě hrála přítomným hostům a zúčastněným 65 maskám k tanci a poslechu skupina Metropol. Zpestřením a zároveň i završením večera bylo pochovávání basy, jehož nedílnými součástmi byly jednak smuteční průvod ale i vtipné povídání pana Josefa Filípka, jakožto faráře, a paní Zdeny Floriánové, jako ministranta, o událostech, které postihly naší vesnici a její obyvatele v uplynulých letech.

 1. března si jeli vybraní zástupci z řad křižanovických hasičů prohlédnout požární auto značky Avia do obce Mouřínov. Účelem bylo zhodnotit stav auta a jeho případný nákup pro náš hasičský sbor. Nakonec však bylo rozhodnuto o nepřijetí této možnosti nákupu, a to zejména díky špatnému technickému stavu auta.
 2. – 14. dubna proběhlo v Křenovicích školení mladých hasičů. Za SDH Křižanovice se ho zúčastnil Jakub Hrubý.
 3. dubna se v Kozlanech konala požární soutěž se stroji PS 8. Soutěžit se rozhodli také někteří naši hasiči a po menším tréninku si dojeli pro krásné 5. místo z celkového počtu 14 zúčastněných družstev. Další soutěž s PS 8 se uskutečnila 13. července v Dlouhé Lhotě, kam zamířil i jeden z našich členů Miroslav Šroler ml. spolu s rašovickými hasiči. Kromě zážitků si ze soutěže přivezli diplom za poslední místo.
 4. dubna proběhlo pod záštitou hasičů na prostranství za místní sokolovnou pálení čarodějnic. Pro děti bylo připraveno představení v podobě ukázky gymnastických cviků mladého Miroslava Duráka a naskytla se jim i možnost zaskákat si na nafukovacím hradě. Dále se mohlo každé dítě zúčastnit několika soutěžních disciplín, za jejichž splnění bylo sladce odměněno a po opečení špekáčků přišla na řadu i velmi oblíbená stezka odvahy.
 5. května se na bučovickém zámku konala vernisáž pod názvem „Hasiči jedou“, při jejíž návštěvě nechyběla ani delegace hasičů z Křižanovic.
 6. června proběhlo v naší obci za účasti SDH Křižanovice, Hodějice, Letonice a Dražovice námětové cvičení. Voda byla dopravována ze studny za sokolovnou směrem k bývalému mlýnu.
 7. června poskytli u příležitosti oslav Dne dětí pomoc i někteří hasiči. Jednalo se zejména o zajištění několika soutěžních disciplín, kterými byly např. ručkování na laně nebo střelba ze vzduchovky.

V termínu od 21. do 23. června se po prvním velmi zdařilém ročníku uskutečnil druhý cyklistický výlet. První den vedla trasa ke Zlatému jelenovi, odkud se pak jelo na Bukovanský mlýn, dále do Kyjova a Milotic na zámek. Cílem této etapy byl kemp Josef v Dubňanech. Druhý den byl plán trasy následující: Hodonín, Skalice, Baťův kanál, vinné sklepy Plže v Petrově a nakonec kemp ve Strážnici. Poslední třetí den cyklisté navštívili Vnorovy, Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, Ostrožskou Novou Ves a nakonec Uherské Hradiště odkud se pak vydali vlakem směrem domů. Po celou dobu výletu byl zajištěn převoz zavazadel účastníků.

 1. srpna proběhlo vyklízení zasedací místnosti v hasičské zbrojnici za účelem její následné výmalby. Úklid se pak konal ve dnech 28. srpna, 4. a 14. září.
 2. října se v sousedních Hodějicicíh účastnilo několik křižanovických hasičů v uniformách pohřbu pana Jaroslava Bílka.
 3. října začal v hasičské zbrojnici Jakub Hrubý za pomoci Adély Pavlíkové pracovat s mládeží. Každou středu se zde scházelo zhruba 10 dětí. Doufejme, že tomu tak bude i nadále a zájem o tuto činnost z řad dětí ještě vzroste.
 4. prosince bylo na fotbalovém hřišti u příležitosti svátku sv. Mikuláše pro děti přichystáno peklo, o jehož přípravu se postarali místní tatínci. Určitou finanční pomoc poskytl i křižanovický hasičský sbor.

Nyní mi dovolte zmínit ještě několik málo informací. V průběhu loňského roku se konalo pět hasičských schůzí. 3. dubna a 7. listopadu proběhly tradiční členské schůze, 9. a 16. ledna jsme se sešli za účelem plánování ostatků a 8. únor náležel Výroční valné hromadě. V průběhu roku se také konaly schůzky Místní akční skupiny s názvem „Za humny“ obcí Dražovice, Rostěnice a Hodějice, které navštěvoval pan Filípek. Náš sbor následně z grantu obdržel 2 džberovky, plátěný přístřešek, 2 vzduchovky a sadu dětských hadic. To vše za 10% finanční spoluúčasti SDH Křižanovice. Co se týče hasičského auta Tatry 805, pak i v loňském proběhla jeho technická prohlídka a téměř každý měsíc byly prováděny kondiční jízdy. Do svazku manželského vstoupili z řad hasičů hned 3 členové. 20. dubna se provdala Šárka Krpcová, nyní již Grešová, 13. června se oženil Kamil Šedivý a 31. srpna Pavel Winter. Své životní jubileum oslavil Miroslav Šroler st., který u příležitosti svých 50. narozenin uspořádal 27. prosince posezení v pohostinství U Bébarů. Co se týče počtu členů SDH Křižanovice v roce 2013, pak mužů bylo 41, žen 9 a dětí 10. Na úplný závěr bych chtěla jménem celého hasičského sboru opět poděkovat všem aktivním členům, ale i dobrovolníkům za jejich práci a čas, věnovaných v průběhu uplynulého roku právě sboru a do roku 2014 Vám všem přeji hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, hodně pohody a především žádné nehody.