Akce pro mladé hasiče – schůzky, tréninky a další akce – opatření od 11. 5.

Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. V návaznosti na to od 12.května vydalo Vedení SH ČMS Rozvolnění opatření vydaného dne 29.března 2020. 14. května proběhlo videojednání ÚORM, kde jedním z bodů bylo zpracování upřesňujícího výkladu ke konání akcí pro děti a mládež SH ČMS. Výkladové stanovisko, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.

Zrušení tréninků MH

Jak se už dalo předpokládat ze situace v ČR, i my musíme dodržet nařízení vlády a proto rušíme do odvolání všechny schůzky mladých hasičů.