Vážení hosté, sestry a bratři hasiči,dovolte mi seznámit Vás v následujících několika minutách s činností našeho sboru za uplynulý rok 2015.Ve spolupráci s obecním úřadem byl 1. ledna uspořádán novoroční pochod k Jalovému dvoru s počtem 20 účastníků.Výroční valná hromada se konala přesně před rokem, tedy 9. ledna, a byly na ní promítány ostatky z roku 2014, dále video z cyklovýletu Moravský kras a autobusového zájezdu z jižních Čech a Rakouska. Mimo jiné proběhly i volby do výboru SDH Křižanovice na období let 2015 – 2019. Výsledky byly následující: starostou hasičů se stal Josef Filípek, náměstkem starosty – Stanislav Vinklárek ml., velitelem – Miroslav Šroler ml., zástupcem velitele – Michal Orság, preventářem – Miroslav Šroler st., jednatelem – Lucie Šrolerová, Stanislava Zemanová, kronikářem – Lucie Šrolerová, hospodářem – Václav Gottwald, strojníkem – Rostislav Ondřík, pomocným strojníkem – Jakub Hrubý, referentem materiálně-technického zásobování – Miroslav Šroler st., referentem mládeže – Petr Voňka, Stanislava Zemanová, Elena Gottwaldová a revizní komisi tvoří Jan Pavézka, Rostislav Robeš, Miloš Voňka.14. ledna se uskutečnila v hasičské zbrojnici schůze ohledně plánování tradičních ostatků, které se konaly 7. února. Opět bylo zapotřebí zajistit děti na vybírání bufetu, připravit losy a tombolu, obstarat občerstvení, nazdobit sál a připravit šenk. Proběhlo samozřejmě i pečení bufetů místními ženami, a to již tradičně pod vedením paní Zdeny Floriánové. A jako každý rok, tak i v loňském roce se jim podařilo upéct zákusky na výbornou, což dokazuje i jejich velká prodejnost. Těmto ženám tedy patří nejen pochvala, ale zejména velké poděkování.Odpoledního průvodu obcí se za doprovodu muzikantů z Milešovic a okolí zúčastnilo asi 25 masek. Na večerním maškarním plese nám k tanci a poslechu hrála skupina Mira Band. V neděli 8. února proběhl úklid sokolovny.11. února se v hasičské zbrojnici konala 1. informativní schůzka ohledně cyklovýletu, při které byly ohřáty a dojezeny zbytky guláše z ostatků. Ohledně cyklovýletu pak bylo svoláno ještě jedno setkání, a to 3. června, v rámci kterého byly účastníkům promítnuty jednotlivé trasy tohoto třídenního výletu. Samotný cyklovýlet proběhl ve dnech 12. až 14. června a účastnilo se jej celkem 30 příznivců cyklistiky. Během něj jsme projížděli a navštívili nejrůznější místa v oblasti Chřibů. První den například město Koryčany, Stupavu a nechyběl ani výšlap na nejvyšší vrchol Chřibů a zároveň celých Středomoravských Karpat Brdo. V odpoledních hodinách jsme dorazili na Bunč, kde jsme strávili noc. Druhý den jsme měli možnost prohlédnout si baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě, archeoskanzen Modrá, dále pak Staré Město, Uherské Hradiště nebo Ostrožskou Novou Ves. Přenocování bylo zajištěno na ubytovně v Bzenci. Cestou zpět jsme se krátce zastavili na zámku v Miloticích, a pak už jsme se přes Kyjov a Haluzickou hájenku vydali směrem domů.21. března se konala Okresní hasičská konference v Kozlanech, při níž byl do výkonného výboru Okresního sdružení hasičů zvolen pan Josef Filípek.25. dubna jsme se zúčastnili soutěže se stroji PS8 v Kozlanech a dne 22. května pak okrskové soutěže v Hodějicích.3. května odpoledne se 10 zájemců vydalo na hasičský cyklovýlet po okolních obcích k pomníkům padlých za 2. sv. války.V průběhu roku byla v obci budována nová kanalizace, což s sebou samozřejmě přineslo nejeden problém a komplikaci. K jedné z nich došlo i 23. srpna, kdy do výkopu spadl jeden z dělníků a byl zasypán hlínou. Na místo vyrazili jihomoravští hasiči, vrtulník záchranné služby, policie a také někteří místní členové zásahové jednotky. Naštěstí se jej podařilo co nejrychleji vykopat a muž vyvázl jen s lehkým zraněním.21. listopadu proběhlo v obci cvičení povodňových orgánů s využitím varovného a výstražného systému. V rámci něj se sešla část povodňové komise a přítomen byl i dozor, který dostával informace o průběhu cvičení. V místním rozhlase byly postupně navyšovány povodňové stupně od 1. do 3. a při nich bylo zapotřebí postupovat podle povodňového plánu. Např. byly kontrolovány propustě, dále proběhly kontroly ohrožených míst, jako je fotbalové hřiště nebo U Mlýna, a provádělo se cvičné odčerpávání vody.27. listopadu v podvečer proběhlo námětové cvičení v Letonicích, kterému předcházelo vyhlášení požárního poplachu v rozhlase. Hned nato dorazilo na hasičskou zbrojnici 7 členů sboru, jmenovitě Miroslav Šroler st., Miroslav Šroler ml., Stanislav Vinklárek, Josef Filípek, Radek Homola, Jakub Hrubý a Vítek Pavlík, kteří nasedli do našeho hasičského auta Tatra 805 a vydali se přímo do Letonic. Po příjezdu jim bylo velitelem zásahu sděleno jejich čerpací stanoviště a byla zahájena dálková doprava vody. Při zásahu však vznikly technické problémy s naší PS12, čímž došlo k jejímu vyřazení z činnosti.Na základě toho se náš sbor rozhodl zakoupit ještě jednu PS12, pro kterou se 12. prosince vydal Miroslav Šroler ml., Stanislav Vinklárek, Jaroslav Rozehnal a Josef Filípek až do Břas u Plzně.Během roku se v hasičské zbrojnici konaly 3 členské schůze, a to 31. března, 26. srpna a 25. listopadu. Okrsková výroční schůze proběhla 18. ledna za přítomnosti Miroslava Šrolera ml. v Dražovicích a Shromáždění starostů SDH okresu Vyškov v Kozlanech se dne 5. listopadu zúčastnil Josef Filípek.V měsíci listopadu oslavil 70. narozeniny dlouholetý člen sboru a vedoucí mládeže v 70. a 80. letech pan Jan Pavézka.Částkou 5 700 Kč jsme přispěli na sdružení „Slavkovské bojiště“, 1 000 Kč na Kateřinskou zábavu a 3 000 Kč jsme, jakožto spolupořadatel, poskytli na Mikulášskou nadílku. Od obce jsme naopak obdrželi dotaci na činnost ve výši 5 000 Kč.V průběhu roku jsme nezapomněli ani na naši zbrojnici, kde probíhaly úklidy zasedačky a garáže. Zejména byly provedeny tlakové kontroly hadic. Na základě nich musely být některé hadice zcela vyřazeny. Dále bylo zapotřebí připojit hasičku na novou kanalizaci a byla skácena lípa stojící v těsné blízkosti zbrojnice.Do připravovaného okresního almanachu byly na OSH Vyškov dodány informace týkající se historie SDH Křižanovice. Jazykovou a typografickou kolekturu almanachu prováděli paní Libuše Filípková a pan Josef Filípek.O celoroční aktualizaci nástěnky se opět starala paní Libuše Filípková.Tolik tedy k činnosti SDH Křižanovice za rok 2015. Děkuji jednak všem aktivním členům, ale i nečlenům, za jejich práci a čas věnovaný sboru a na závěr prosím přijměte přání všeho nejlepšího v roce 2016.