V neděli 19. června 2022 uspořádal náš sbor již 3. ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty obce“ v požárním útoku a štafetě 4×60 m. Tentokrát v rámci oslav Setkání rodáků naší vesnice.

K náročným přípravám na Setkání rodáků, zejména dokončování úprav požární zbrojnice, tak ještě přibyla organizace soutěže. Museli jsme nachystat potřebný materiál, nechat vyrobit trička Hasiči Křižanovice, zajistit sponzory, poháry, medaile, diplomy a odměny pro soutěžící. Nakoupit zásoby pro občerstvení a oslovit ochotný personál, navozit vše do areálu FK Křižanovice.

V neděli ráno v 6 hodin byl sraz za sokolovnou. Odtud jsme přenesli postavené stany, abychom tak zajistili alespoň trochu stínu pro účastníky soutěže. A pak už začal shon při přípravě stanovišť na požární útok a štafetu (částečně jsme si přichystali již v sobotu večer). Rozmístili jsme stoly a lavice, připravili zázemí pro občerstvení, prezenci atd.

Před 9tou hodinou se už začali sjíždět první účastníci. V 10 hodin byl nástup 43 přihlášených družstev a slavnostní zahájení. Po poradě rozhodčích a vedoucích mohlo vše začít. Útoky se střídaly na 2 základnách a na štafetách to také pěkně odsýpalo. Slunce hřálo, soutěže probíhaly s větší či menší spokojeností soutěžících, občerstvení se prodávalo, diváci přicházeli, odcházeli a povzbuzovali.

8 družstev přípravky odsoutěžilo v útoku i ve štafetách a mohlo se začít s prvním vyhlašováním výsledků. Závodníci obdrželi věcné i sladké odměny dle umístění v soutěži. Družstva přípravky tak mohla odjet domů. Mladší a starší žáci pokračovali v soutěžích, slunce pálilo stále více, takže děti využily prostoru za terči a nechaly se osvěžit vodou, kterou vítr rozptyloval do širokého okolí. Ke zpestření odpoledne přispěli i dospělí, kteří si vyzkoušeli útok na volné základně.

Vyhlášení výsledků se dočkaly i dvě zbývající kategorie. Naši mladší žáci vybojovali bronzové medaile v útoku, starší vyhráli v požárním útoku i ve štafetě. Obdiv a pochvala patří i zbývajícím našim soutěžícím, vždyť někdy v umístění rozhodují i setiny sekundy. Po vyhodnocení se soutěžící plni dojmů postupně odebírali do svých domovů.

Hladní a unavení pořadatelé se konečně mohli najíst a pak se pustili do úklidu a odvozu všeho, co na hřiště v předchozích dnech a hodinách přivezli. V podvečer se pak konečně dostali domů i oni. Unaveni, ale spokojeni s průběhem obou dnů i výsledky našich mladých hasičů.

Poděkování patří všem, kteří připravili soutěžící, zajistili důstojný průběh soutěží, podíleli se na přípravách a prodeji občerstvení. Nesmíme zapomenout i na poděkování sponzorům, bez kterých by se tato soutěž těžko zajišťovala.

Zkrátka, děkuji vám všem a doufám, že nám i v příštím období zachováte svoji přízeň.

                                                                                                                      Marie Rozehnalová

                                                                                                                          starosta sboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *