Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Probíhá vždy 30. dubna.  Nám se po dvou „zakázaných“ letech povedlo letos opět na tuto tradici navázat. V průběhu měsíce dubna jsme vymysleli soutěžní úkoly, naplánovali trasu stezky odvahy, vyrobili a připravili pomůcky, nakoupili odměny a občerstvení, nachystali dřevo.  V posledním dubnovém týdnu kluci postavili vatru, kterou jsme v sobotu 30. dubna ozdobili čarodějnicí. Přichystalo se posezení v zadní části prostoru za sokolovnou, vše na občerstvení a v 18 hodin byla akce zahájena. Malí i větší čarodějové a čarodějnice se na startu…continue reading →

Ukliďme Křižanovice a okolí

Pátek 22. dubna byl, jak jistě všichni víte, Den země. Tento svátek je ekologicky motivovaný a upozorňuje lidi na dopady ničení životního prostředí. Proto jsme se ve Sboru dobrovolných hasičů rozhodli opět zorganizovat akci „Ukliďme Křižanovice a okolí“. Sraz  členů SDH, Mladých hasičů  a občanů ochotných pomoci byl v 9 hodin u požární zbrojnice. Rozdali jsme pytle na odpad, asi 40 účastníků rozdělili do skupinek a dali se do práce. Sbírali jsme odpadky kolem silnice E 50, na Hodějicku, kolem silnice na Rašovice i Rašovického potůčku. Dále pak pod drahou kolem cyklostezky a na…continue reading →